ดร.พนา ดุสิตากร.

Dr.Pana Dusitakron

Dr.Pana Dusitakron

การศึกษา

  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาตรี

การฝึกอบรม

  • การฝึกอบรม
  • งานระบบออโตเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

  • .

Profile

Pana Dusitakron

Development of Electicals

Contact Info

บ้านเลขที่ –
โทรศัพท์: –
E-mail: –

Social

Back to Top