มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3) และ ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 ปวช. ปวส.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567  เป็นต้นไป

🌟 ลดค่าสมัคร 50% และผ่อนผันค่าเทอมได้ 3 งวด
⚠️ วุฒิม.6 สมัครได้ทุกรอบ ไม่เข้าระบบ TCAS
🌐 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rmutp.ac.th
☎ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6636


ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 new[1]

ระบบทะเบียนนักศึกษา
ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์เทเวศร์)
ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

: McE_RMUTP

 

ยินดีกับ McE.11 เตรียมตัวเป็นบัณฑิต

Back to Top