ติดต่อสาขาวิชา.

Contact Us

ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล *

อีเมลล์ *

เรื่อง

ข้อความ

captcha

หมายเหตุ : * ต้องระบุในช่อง

ที่ตั้ง

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-9132424 ต่อ 4228
Email: mce.eng@rmutp.ac.th
http://www.mce.eng.rmutp.ac.th/

ช่วงเวลาติดต่อ

วันจันทร์-วันศุกร์: 8.30 น. – 16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์: ปิดทำการ

Social Network

Back to Top