การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 7 “การแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ”.

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 7

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“การแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ”

ผลการแข่งขัน

ลำดับที่ ชื่อทีม คะแนน เวลาที่ทำได้
1 มทร.พระนคร (ทีม2) 100 0.52 นาที
2 มทร.ธัญบุรี 100 01.25 นาที
3 มทร.รัตนโกสินทร์ (ทีม3) 100 01.27 นาที
4 มทร.พระนคร (ทีม1) 100 01.50 นาที
5 มทร.ล้านนา (ทีม1) 100 02.32 นาที
6 มทร.อีสาน (ขอนแก่นทีม1) 60 03.00 นาที
7 มทร.รัตนโกสินทร์ (ทีม1) 30 03.00 นาที
7 มทร.กรุงเทพ 30 03.00 นาที

 

Project Details

  • Date January 20, 2015
  • Tags การแข่งขันหุ่นยนต์
Back to Top