การแข่งขันหุ่นยนต์.

Robot Competition

Yamo Robocon 2014

การแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2014 “RMUTI SURIN ROBOT 2014” ระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

Related Projects

Back to Top