พิธีทำบุญเลี้ยงพระสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์.

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมพาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง อาคารอเนกประสงค์ ในการนี้สาขาวิชาฯ

กำหนดการ

06.30 น.

พิธีการไหว้สิ่งศักดิ์ประจำสถาศึกษา

10.00 น.

เริ่มพิธีการ

จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา

อาราธนาศีลและรับศีล

อาราธนาพระปริตร

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และกรวดน้ำ

รับพรจากพระสงฆ์และประพรมน้ำมนต์

เป็นอันเสร็จพิธี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00น.

การแข่งขันกีฬาประจำปี Machatronics Sport Day

Project Details

  • Date February 2, 2015
  • Tags กิจกรรม
Back to Top