CRU robot 2013.

CRU robot 2013
แข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 “การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเยาวชนทำได้”

Project Details

  • Date July 28, 2014
  • Tags การแข่งขันหุ่นยนต์

Related Projects

Back to Top